Privacy Verklaring

Dit is een privacyverklaring van de provincie Groningen en heeft betrekking op Stem van provincie Groningen.

Het doel van de verwerking 

De provincie zorgt ervoor dat persoonsgegevens, namelijk jouw e-mail adres en mogelijk je naam, alleen verzameld en verwerkt worden voor het gebruik van stemvanprovinciegroningen.nl. Verzamelde persoonsgegevens worden alleen gebruikt zodat je kunt inloggen en zodat wij je op de hoogte kunnen houden van de voortgang van uw ingebrachte reacties en ideeën. Het is mogelijk om je hiervoor uit te schrijven. Je kiest zelf jouw eigen gebruiksnaam, dus je bepaalt zelf of je herkenbaar bent op het platform of niet.

Grondslag van de verwerking

De provincie verwerkt deze persoonsgegevens op basis van toestemming. Deze toestemming geef je op het moment van registreren.  

Beveiliging

De provincie gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles op computersystemen, hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Het toezicht op de verwerkingen en de beveiliging ervan ligt bij de Functionaris Gegevensbescherming en de Concernfunctionaris Informatiebeveiliging. Deze kun je bereiken via 050 - 316 49 11 of info@provinciegroningen.nl.

Bewaartermijnen

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking, of wanneer je jouw toestemming intrekt. Je gebruikersnaam blijft wel zichtbaar. Wil je dit niet? Dan kun je dit laten verwijderen. Mail dan naar destemvan@provinciegroningen.nl

Rechten op inzage, correctie en verwijdering

Als betrokkene heb je recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht deze te laten wijzigen of verwijderen en het recht op data op te vragen om die zelf door te kunnen geven (dataportabiliteit). Verder heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen met anderen

Voor stemvanprovinciegroningen.nl werkt de provincie samen met Kabisa om het gebruik ervan technisch mogelijk te maken. Met Kabisa is een verwerkersovereenkomst gesloten. 

Cookies

Om ervoor te zorgen dat je het platform goed kunt gebruiken zetten wij functionele cookies. Zonder cookies is bijvoorbeeld inloggen niet mogelijk.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw gegevens? Neem dan contact op met: destemvan@provinciegroningen.nl

Voor meer algemene informatie over ons privacy beleid verwijzen we je naar: https://www.provinciegroningen.nl/privacy-en-cookies/