Stem van provincie Groningen

Participatieproces Omgevingsvisie

Hoe kun je meedenken?

Samen maken we plannen voor de inrichting en het gebruik van onze toekomstige woon-, werk- en leefomgeving. De uitgangspunten hiervoor staan in de Omgevingsvisie, het belangrijkste document van de provincie. Momenteel wordt een nieuwe omgevingsvisie opgesteld door de provincie. Dit doen we niet alleen, maar samen met inwoners, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

De Stemvanprovinciegroningen.nl geeft inwoners van de provincie Groningen de mogelijkheid om mee te denken over de nieuwe Omgevingsvisie. Naast de discussies en stellingen op dit platform, kunnen belanghebbenden meedoen aan werkateliers, bijeenkomsten en gesprekken. Er is speciaal aandacht voor jongeren via onder meer ‘Praten met de Staten’ en door het betrekken van diverse jongerenorganisaties. 

Wat gaan we wanneer doen?

  • In het najaar van 2021 zijn onderzoeken naar de trends en ontwikkelingen, de kwaliteit van de leefomgeving en de evaluatie van de huidige omgevingsvisie gereed. Daarnaast is de aansluiting van het provinciaal beleid bij dat van andere overheden in kaart gebracht. Dit alles is input voor gesprekken met waterschappen en gemeenten. 
  • In het najaar van 2021 discussiëren we met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven over de toekomst van de provincie. Zo willen we boven tafel krijgen wat inwoners en gebruikers van de provincie Groningen echt belangrijk vinden. 
  • Begin 2022 gaan we in gesprek met jongeren om te kijken hoe de toekomstige generatie gebruikers de hun leefomgeving ziet. 
  • Onderzoeken en participatie geven inhoud aan het koersdocument. Hierin staan de te maken keuzes voor de fysieke leefomgeving. Dit wordt in het eerste kwartaal van 2022 opgeleverd.
  • Tenslotte wordt in de tweede helft van 2023 de nieuwe Omgevingsvisie door Provinciale Staten van Groningen vastgesteld.
  • Doorlopend worden via Stemvanprovinciegroningen.nl ideeën, thema's en stellingen gedeeld voor gebruik in het proces.

Meer weten?

Bezoek de speciale webpagina over de Omgevingsvisie. Inspiratie opdoen? Onderstaande artikelen die in het Dagblad van het Noorden zijn verschenen over de leefomgeving in Groningen zijn de moeite waard. 

Artikelen Dagblad van het Noorden