Stem van provincie Groningen

Wat zijn uw ideeën over hoe we ook in de toekomst met veel plezier in deze regio kunnen wonen, werken en recreëren? Wat vindt u belangrijk voor de omgeving waarin u woont/werkt? En wat vindt u van deze eerste versie van het perspectief?

Reacties (42)


Je moet inloggen of je registreren om te kunnen reageren.
 • Cornelis

  Verbijsterd heb ik het document “Ruimtelijk- economisch perspectief A7/N33 en de Marktanalyse die de basis van genoemd document vormt gelezen. Niet verbijsterd over de noodzaak om de regio een economische boost te geven, dat is goed, maar verbijsterd over het feit dat het unieke open landschap in deze regio daarvoor opgeofferd wordt en dat daarbij woongenot van een groot aantal inwoners om zeep geholpen wordt. Ik ben één van die Westerlingen die juist voor dit unieke open landschap en de rust vanuit de Randstad naar Groningen gekomen is. Echter door onjuiste keuzes veranderde dit unieke landschap al snel door de plaatsing van het windpark N33 en is er overlast in de vorm van geluid en lichtvervuiling. Er liggen plannen om op goede landbouwgrond zonneparken aan te leggen en nu is men ook nog voornemens om nabij boerderijen en woningen grote industrieterreinen te gaan exploiteren. Dit zijn geen plannen om met plezier te wonen en te werken. Dit geeft nu al zorgen en straks grote overlast. De toeristen zullen het gebied gaan mijden, inwoners zullen verhuizen en boeren zullen vertrekken. Het gebied bij Meeden, Scheemda en Westerlee zal desastreus veranderen. Ik ben van mening dat het een onzalig plan is om juist in de oksel van de A7 en de N33 industrieterreinen te realiseren met een grote van 50 tot 100 + ha. Dit plan moet echt van tafel.

  Geen reacties
  • G Timmer

   Met ontzetting namen wij kennis van de voorgenomen plannen omtrent het realiseren van een bedrijven terrein vlak bij onze huizen ( Westerlee )
   Waar wij nu kunnen genieten van het uitzicht kijken wij met elkaar straks tegen een industrieterrein aan met zoals het nu lijkt mega bedrijven .
   Behalve ons uitzicht verdwijnt hiermee ook de rust in ons dorp
   De windmolens bij Meeden halen ons s nachts uit de slaap, de lucht kleurt s avonds rood van de lampen op de wieken ….tel dan daarbij op de overlast van grote ( batterij/automotive ) fabrieken ( lawaai, beduidend meer ( vracht) verkeer,nog meer licht vervuiling , stank overlast etc .
   Veel inwoners zijn hier komen wonen voor de rust….het weidse uitzicht,,,,het lekker kunnen wandelen en fietsen door de velden
   Dit alles wordt ons ontnomen ……..
   Het enige wat belangrijk lijkt zijn de euro tekens in de ogen van provinciale en gemeentelijke bestuurders .

   Geen reacties
   • Yvonne

    Voorkom dat het gebied A7/N33 nog verder verandert van een landschap van rust & ruimte naar een grootschalig industriegebied met zonnepanelen, windmolens, en grote blokkendozen (batterijfabrieken). De huidige belangstelling voor dit gebied is misschien vleiend voor de lokale en regionale politici en ambtenaren maar wees je er vooral van bewust of dit bijdraagt aan de brede welvaart van de Groningers die nu en straks in dit gebied wonen en leven en of je hiermee niet nog meer concessies doet aan de rust & ruimte in dit gebied. Voor mij betekent brede welvaart dat de waardevolle ruimtelijke en rustige landbouw- en natuurgebieden voor inwoners van deze gemeenten nu en de toekomst behouden blijven. Wat dan wel, kies juist voor echt groene gemeenten waarin natuur en landbouw centraal staan in plaats van zogenaamd groene gemeenten met windmolens, zonnepanelen en batterijfabrieken. En kijk ter inspiratie tav participatie nog eens naar de documentaire Tegenwind om te zien hoe het niet moet.

    Geen reacties
    • Rense

     Wat een slecht doordacht en onderbouwd plan! Werkgelegenheid voor onze regio is prima, maar niet op de schaal die nu op papier gezet is. De leefbaarheid van onze regio wordt hierdoor nog verder aangetast. Onder onze bodem wordt gas en zout gewonnen. We weten wat daar de gevolgen van zijn! Inmiddels kijken we ook tegen veel grote windmolens aan en horen continue een laagfrequent geluid, waar we wakker van liggen. De volgende stap is het binnenhalen van grote industrie. De vraag waar al die duizenden werknemers vandaan moeten komen wordt niet beantwoord. Bedrijven hebben nu al onvoldoende personeel om het werk uit te voeren. Laat staan dat er nog meer werk wordt gecreëerd waar in ons land geen mensen voor te vinden zijn. Laten we de leefbaarheid van ons gebied hoog houden en werk creëren dat er écht toe doet, op een schaal die past bij onze omgeving én op een locatie waar nu al industrie te vinden is, op grote afstand van woningen. Niet op zo'n korte afstand van meerdere dorpskernen!

     Geen reacties
     • Koot

      Geen nieuwe grootschalige bedrijventerreinen in de A7/N33 regio die ten koste gaan van weidse uitzichten, natuur en landbouwgronden! Laten we het unieke karakter van dit gebied behouden. Er zijn inmiddels al zoveel initiatieven ontplooid die dit landschap al voorgoed veranderd hebben zoals het plaatsen van enorme windmolens.

      Geen reacties
      • H.R. van der Wal

       Dit ruimtelijk economisch advies gaat helemaal niet in op de geschiedenis van het gebied. Je kunt merken dat de samenstellers hier zich niet in hebben verdiept. Het plan van een grootschalig industrie terrein tussen Westerlee en Scheemda is een verkrachting van het landschap., de oude Dollard boezem. De provincie heeft altijd het beleid gehad om het open Dollard landschap "OPEN " te houden. Is dit nu veranderd. Grootschalige industrie hoort thuis bij Delfzijl, waar nog ruimte genoeg is. Het lijkt wel of de provincie geen totaal overzicht meer heeft en een paar gemeentes maar laat aanmodderen, net als in het verleden gebeurde. De afstand tot Delfzijl is maar beperkt. Verder is er helemaal niet gekeken wat zo' n industrieterrein voor impact heeft op de woonomgeving. Ook zie ik niets over de kosten van infrastructuur die gemaakt moeten worden, deze zullen er niet om liegen. Wat mij betreft kan het plan terug naar de tekentafel en moet het door betere deskundigen bekeken worden.

       Geen reacties
       • Kees

        Wat een onzalig plan om een industrieterrein te plannen in een open landschap zo dicht op het dorp Westerlee. We hebben hier al overlast van het windmolenpark Meeden. En dan nu ook nog eens zo'n ingreep in het landschap, waardoor ons uitzicht nogmaals verpest wordt?
        Hoe durven jullie dit voor te stellen!!!! Schande !!!!!
        Als er dan toch industrie moet komen in onze omgeving, plan dat dan in het verlengde van de gouden driehoek bij Zuidbroek richting het oosten; tussen de spoorlijn en de A7. Zo verpest je ons uitzicht en woongenot niet. Tevens kun je gemakkelijker de aan- en afvoer regelen via loskades aan het Winschoterdiep en op- en afritten van de A7.
        Stap af van het plan om de locatie ten zuiden van Scheemda te gebruiken hiervoor.
        En houd vooral rekening met de mening van de burger!!!!!

        Geen reacties
        • Limo

         Met het plan zoals gepresenteerd, gaat ten koste van de leefbaarheid en het landschap. Het mooie en het karakter van de provincie holt achteruit, eerst door de windmolens, uitbreiding en de zonnepaneel parken, en nu dus door zo'n grootschalig project zoals nu voorgesteld. Het kan niet zo zijn dat alleen economische motieven leidend zijn. Ook de leefbaarheid is minstens zo belangrijk! En luister naar de burgers!

         Geen reacties
         • Boer

          Toevallig woon nabij een mogelijk uitbreidingsgebied qua bedrijventerrein.
          Bizar slecht idee wat mij betreft, onteigenen is dan de enige optie en verspilling.
          Deze uitbreiding zou het namelijk compleet onleefbaar maken, voor mij, mijn gezin en ik denk ook een groot deel van de rest de omwonenden. We worden dan omringt door afstotelijke gebouwen van golfplaten, welke een hoop verkeer en vervuiling creëren.

          Elke dag is het klimaat en duurzaamheid in het nieuws. Dan moet je zorgen dat je niet meer natuur vernield, maar zorgen dat je de gebruikte ruimte beter benut. Overal in de provincie liggen verpauperde en verouderde bedrijventerreinen. Alles wat wordt bijgebouwd moet ook zo goedkoop mogelijk. daken ongeschikt voor zonnepanelen, regenwater kan in het riool, het licht en de verwarming hoeft in de avond echt niet uit. Het terrein wordt een jaar of 10/15 uitgebuit, het pand verouderd,en de bedrijven verkassen naar een leuker plekje waar ze weer fris kunnen beginnen.

         • BramG

          Als inwoner van Westerlee voel ik me bedreigd door wat er zomaar in korte tijd met onze directe leefomgeving gebeurt.
          Overal hoge windmolens met rode flikkerende lampjes. Een groot industrieterrein naast ons dorp. En een bericht van de gemeente dat de grasvelden om westerlee erg geschikt zijn voor zonnepanelen terwijl juist de meerderheid van de inwoners aangeeft wat te zien in het onzichtbaar plaatsen van zonnepanelen op lege bedrijfsdaken. Ondertussen wordt de bodem leeggeboord.
          Schokkend. Juist in deze tijd van corona, zou je een omgekeerde beweging verwachten. Weer meer waardering voor weidsheid en natuur. Ik ben trots op onze leefomgeving als ik terugrijdt vanuit het westen van het land. Nu lijkt het erop dat we hier onze leefomgeving ook gaan verpesten en straks niet meer in contact kunnen komen met de natuur en het landschap om ons heen. Grote industrie naast een mooi dorp als Westerlee, is onbegrijpelijk.
          Bovendien komt veel van de groningse elektriciteit van windmolens en zonnepanelen waar wij tegenaan kijken als we rondlopen en fietsen in ons dorp niet ten goede aan ons, maar wordt gebruikt voor de energievoorziening van grote datacentra in onze provincie. Wij mogen onze energierekening zelf betalen en krijgen naast een zeer vervuilde omgeving hier geen enkele vergoeding voor.
          Ik hoop dat er bij de gemeenteraadsverkiezingen politieke partijen zijn die ons wel willen helpen om gewoon prettig te blijven wonen in onze prachtige landelijke omgeving.
          En een politiek die opkomt voor het behoud van de gymzaal in Westerlee. Ook deze kan zomaar wegbezuinigd worden. Het gemeentehuis mag echter wel 25 miljoen kosten, waarbij de tegenvallende kosten achteraf nog niet eens meegerekend zijn.
          Ik vertrouw erop dat de gemeente Oldambt naast ons staat, bij het leefbaar houden van ons prachtige dorp en het behoud van agrarische- en natuurgronden. Geen grote industrie- en zonneparken direct naast ons dorp.

          Geen reacties