Stem van provincie Groningen

Ga terug

Top 3 dilemma's of opgaven in jouw leefomgeving

Team Omgevingsvisie Team Omgevingsvisie  •  Provincie Groningen  •  01-10-2021  •    2 opmerkingen  • 

Naast het behouden of versterken van de bestaande kwaliteiten in de provincie Groningen staat in de Omgevingsvisie waar we met zijn allen aan moeten werken in de toekomst. Waar scoren we als provincie te laag en hoe kunnen we zorgen dat dit in de toekomst beter gaat? Deze vraag komt ook in gevoerde gesprekken met gemeenten en waterschappen aan bod. Uiteraard zijn we zeer benieuwd hoe dit bij de inwoners van de provincie Groningen leeft. Daarom de vraag:

Welke drie dilemma's of opgaven spelen in jouw leefomgeving? Vergeet hierbij niet je woonplaats aan te geven. 

Bij dilemma's of opgaven in je leefomgeving kan je bijvoorbeeld denken aan: te weinig geschikte woningen, slechte (OV-) verbinding met de rest van de provincie, aardbevingsproblematiek, verhouding landbouw en natuur, druk op het landschap door de energietransitie, stank- of geluidshinder etc.

Reacties (2)


Je moet inloggen of je registreren om te kunnen reageren.
 • Wolf@24

  Ondanks herhaaldelijk contact over de situatie op de N980 met provincie, gemeente Westerkwartier ( ZuidhorN) en de politie wordt hier geen actie op genomen.

  Geen reacties
  • Wolf@24

   Het landschap wordt verkwanseld door de energietransitie. De 380 kv verbinding van de Eemshaven naar Vierverlaten is geen gezicht in het landschap. Bijzonder spijtig dat hier niet voor een ondergrondse oplossing is gekozen. Ook wordt veel weidegebied nodeloos opgeofferd voor zonnepanelen. Zorg dat er een verplichting komt om zonnepanelen eerst op daken ( ook op bedrijfspanden) te installeren voordat we nog meer groen opofferen. Ook de grote windmolens zijn op het land geen aanwinst.
   Beter is het om die op zee of bij industrie te plaatsen. Bij de dorpen zouden we kleinschalig energie kunnen opwekken met de zgn EAZ windmolens, die kleinschaliger zijn en meer in het landschap opgaan.
   Een ander punt is de geluidsoverlast van provinciale wegen, zoals de N980, waaraan mijn woning ligt. Er wordt hier veel te hard gereden dan de toegestane 60 km/uur, wat niet alleen leidt tot verkeersonveilige situaties maar ook extra geluidsoverlast geeft.

   Geen reacties