Stem van provincie Groningen

Discussies

Neem deel aan de discussie of start zelf een discussie, waarover jij met ons en andere inwoners in gesprek wilt.

Top 3 kwaliteiten in jouw leefomgeving!

  1 opmerking  •  01-10-2021  •  Team Omgevingsvisie  •  Provincie Groningen

De Omgevingsvisie is er niet alleen om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren, maar ook om bestaande kwaliteiten in de leefomgeving te behouden of zelfs te versterken. Om dit scherp te krijgen gaan we hierover in gesprek met gemeenten en waterschappen, maar we zijn natuurlijk vooral benieuwd wat jij als inwoner van de provincie van je directe omgeving vindt. Wat maakt dat je met plezier in Groningen woont? 

We horen daarom graag welke drie kwaliteiten je in jouw fysieke leefomgeving erg kan waarderen! Vergeet niet om hierbij je woonplaats te vermelden. 

Bij kwaliteiten in de fysieke leefomgeving kan je bijvoorbeeld denken aan zaken als: natuur en landschap, nabijheid van faciliteiten, verbinding met het water, de verbondenheid in je dorp of wijk, uitstekende woningen en ga zo maar door. Wil je meer lezen over leefomgevingskwaliteit? In de Nationale Omgevingsvisie die voor heel het land opgaat is dit nader omschreven. 

0% Ik ben het oneens
1 stem

Minder auto's

  Geen reacties  •  23-10-2021  •  Yodo

Auto's zijn een luxeproduct van de huidige maatschappij, en om die allemaal elektrisch te laten rijden zou onnodig veel chips, batterijen en zeldzame* aarden kosten. De winning van de materialen hiervoor is schadelijk voor het milieu.

Mijn voorstel is dus om de belasting op auto's te verhogen, en zo meer mensen het OV laten gebruiken, totdat persoonlijke auto's er uiteindelijk niet meer zijn. Dit scheelt veel energie, uitstoot, en industrie. Er zijn bijkomende voordelen zoals minder lawaai in steden.

*Ze zijn niet persé zeldzaam, maar wel moeilijker te verkrijgen.

60% Ik ben het oneens
5 stemmen

Online participatie en de provincie Groningen

  8 opmerkingen  •  20-05-2021  •  Team Omgevingsvisie  •  Provincie Groningen

Bij de invulling van de fysieke ruimte, bij ingrepen in het landschap en bij het opstellen van andersoortig provinciaal beleid moeten keuzes gemaakt worden. Er spelen veel verschillende belangen en thema’s en er is een vaak maar beperkte ruimte waarbinnen dit gecombineerd kan worden.

Om de vele belangen en meningen die spelen in de provincie Groningen in kaart te brengen is participatie een belangrijk middel. Niet voor niks is burgerparticipatie een centraal thema in de nieuwe Omgevingswet. Door deze belangen, ideeën en meningen te combineren kunnen conflicten worden voorkomen en oplossingen die elkaar versterken worden samengebracht. De bedoeling is om zo de afstand tussen inwoners en de overheid te verkleinen. 

Participatie kan op veel manieren vorm krijgen. Het is belangrijk om hier ook online een goede invulling aan te geven. Hiervoor is onder andere De Stem Van Provincie Groningen in het leven geroepen. Participatie is echter geen eenrichtingsverkeer en over de gebruikte middelen en het proces zelf mag gediscussieerd worden.

Daarom horen we graag jouw mening over het platform. Wat vind je goede punten en wat zijn juist mogelijke verbeteringen? En hoe wil jij dat er vorm wordt gegeven aan participatie? 

15% Ik ben het oneens
7 stemmen

Meer woningbouw in kleine dorpen, openstellen vakantieparken voor krasse knarren

  3 opmerkingen  •  20-05-2021  •  Hellum

Gezien de exorbitante prijsstijgingen van woningen in het westen van het land maar nu ook in het Noorden, is het voor de Noordeling en met name de jongere noordeling nauwelijks nog haalbaar om een betaalbaar huis te kunnen kopen. Natuurlijk zullen er met name in stedelijke gebieden en langs de ( nog aan te leggen) Lelylijn duizenden woningen worden gebouwd. Maar laten we de leefbaarheid in de sorpen niet vergeten. provincie STOP met alleen maar contigenten toe te wijzen aan grotere kernen. Sta toe dat elk dorp per 250 adressen in ieder geval 10 jaar lang 5 woningen per jaar (tiny houses ?) mag bouwen. Desnoods op landbouwgrond . Regel daarnaast dat vakantieparken (zoals in Midden-Groningen het Smurfendorp) permanet bewoond mogen worden door.... ouderen boven de 55 jaar mits die hun bestaande eigen woning verkopen en een woonplicht in hun vakantiepark woning krijgen .

27% Ik ben het oneens
23 stemmen

Top 3 dilemma's of opgaven in jouw leefomgeving

  3 opmerkingen  •  01-10-2021  •  Team Omgevingsvisie  •  Provincie Groningen

Naast het behouden of versterken van de bestaande kwaliteiten in de provincie Groningen staat in de Omgevingsvisie waar we met zijn allen aan moeten werken in de toekomst. Waar scoren we als provincie te laag en hoe kunnen we zorgen dat dit in de toekomst beter gaat? Deze vraag komt ook in gevoerde gesprekken met gemeenten en waterschappen aan bod. Uiteraard zijn we zeer benieuwd hoe dit bij de inwoners van de provincie Groningen leeft. Daarom de vraag:

Welke drie dilemma's of opgaven spelen in jouw leefomgeving? Vergeet hierbij niet je woonplaats aan te geven. 

Bij dilemma's of opgaven in je leefomgeving kan je bijvoorbeeld denken aan: te weinig geschikte woningen, slechte (OV-) verbinding met de rest van de provincie, aardbevingsproblematiek, verhouding landbouw en natuur, druk op het landschap door de energietransitie, stank- of geluidshinder etc.

0% Ik ben het oneens
1 stem

Zonneweiden

  7 opmerkingen  •  31-05-2021  •  Boelie

Stoppen met al die zonneweiden in agraries gebied; is bederf van de omgeving, zonde van het landschap en blinkt in de zon alle kanten op.

Leg de panelen op daken van huizen en schuren (vrijwillig) maar dan wel een goede vergoeding voor geleverde stroom aan de eigenaren en niet de grote winst naar de energiemaatschappijen en de staat!

31% Ik ben het oneens
23 stemmen

Jongeren: In 2050 halen we onze energie uit...

  Geen reacties  •  01-10-2021  •  Communicatie  •  Provincie Groningen

Halen we onze energie uit windmolens, zonneparken, waterkracht en kerncentrales? Blijven we fossiele brandstoffen gebruiken, zoals olie, gas en kool? Of een combinatie van het beide nodig? Of misschien weet jij een nieuwe bron van energie?

0% Ik ben het oneens
2 stemmen

Jongeren: Waar en hoe wil je wonen in 2050?

  Geen reacties  •  01-10-2021  •  Communicatie  •  Provincie Groningen

En wat vind je belangrijk aan je woonplek? Wil je wonen in de provincie Groningen of daarbuiten? In een stad of liever in een dorp of een hutje op de hei? En kies je voor een flat, een rijtjeshuis met een tuin of een vrijstaande villa? Woon je het liefst aan het water of op het water? Of moet het vooral een duurzaam huis zijn? En wat vind je belangrijk als het gaat om OV, winkels en de omgeving waarin je wilt wonen?

0% Ik ben het oneens
2 stemmen

De toekomst van onze provincie

  6 opmerkingen  •  06-05-2021  •  Gebruiker verwijderd

Samen maken we plannen voor de inrichting en het gebruik van onze toekomstige fysieke leefomgeving. De uitgangspunten hiervoor staan in de Omgevingsvisie. Dit provinciale beleid op hoofdlijnen voor de fysieke leefomgeving over 30 jaar maken we opnieuw en moet in 2023 klaar zijn.

Waar moeten we in de Omgevingsvisie nou vooral rekening mee houden? Het belang van inwoners? Economische ontwikkeling en werkgelegenheid? Of zijn biodiversiteit en erfgoed in een open landschap nu juist belangrijk?

Artikelenserie over de toekomst van Groningen

Het Dagblad van het Noorden publiceert 4 artikelen over de toekomst van Groningen. Ze geven een mooi beeld van de huidige en toekomstige ontwikkelingen en zijn een inspiratiebron voor een goed gesprek over de toekomst van onze provincie.

Graag horen we jouw mening 

De opbrengst van deze discussie gebruiken we voor de zomer in gesprekken over de Omgevingsvisie met gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties. Heb je vragen over het participatieproces en de stappen daarin? Bekijk dan de pagina met informatie over het participatieproces van de Omgevingsvisie. Reageer je liever op een aantal stellingen over de fysieke leefomgeving? Ga dan naar Peilingen

Vul de volgende stelling aan: "Om onze provincie leefbaar te houden moeten we ons richten op . . .  en geen aandacht meer schenken aan . . ." 

 

0% Ik ben het oneens
1 stem

Windmolenparken moeten verboden worden

  5 opmerkingen  •  21-05-2021  •  Berdien

Er zijn meer dan voldoende daken van huizen, schuren loodsen waar zonnepanelen op kunnen. Windmolens zijn horizonvervuiling, zijn slecht voor mens en dier en toch noemt men het groene energie?? De parken worden  gewoon maar ingetekend. Stuit op veel weerstand van bewoners en terecht. In Meeden is gebleken dat de windmolens een laag freqient geluid produceren wat voor klachten zorgt.

De stelling: Geen windmolenparken meer op het platteland van de provincie Groningen! 

32% Ik ben het oneens
25 stemmen

Windmolenpark koppelen met duurzaam bos

  Geen reacties  •  06-06-2021  •  Henk Veendam

Er zijn windmolenparken met geasfalteerde onderhoudwegen verrezen op voormalig landbouwgronden duidelijk zichtbaar vanaf de A7 en N33 .

Ik ben voor duurzame energiewinning en inmiddels staan de masten er met hun lucht en lawaaivervuiling . Dit moet  !! aangepast en opgelost worden .

Ik ben sceptisch over het feit dat ze afgebroken gaan worden en ga er vanuit dat ze blijven staan . Mijn idee is ....maak van een nadeel een voordeel

Wat ik wil is een bosrijke entree van de provincie  dat je rijdend vanuit Drenthe op de N33 via de A7 richting Blauwe Stad een aangeloten bos ziet en dat je een Veluwe gevoel krijgt .

Geen grondvervuilende landbouw maar duurzaam bos met fietspaden en mogelijk een 2e fietsbrug en nieuw aan te leggen  wildwissel over de A7 naar Blauwe Stad

Frans Timmermans wil namens Europa ons werelddeel groener maken , hij mag wat mij betreft hier beginnen !

43% Ik ben het oneens
7 stemmen

Groningen virtueel?

  3 opmerkingen  •  20-05-2021  •  Henk Doorten

Van virtueel naar de toekomst, er zijn zoveel mogelijkheden om Groningen ook virtueel te promoten. Van simulatie naar uitvoering. Groningen als een soort HUB een voorbeeld waar expertise, simulatie (digital twins) en uitvoering samenkomen.

Ik verwijs naar een site voor de beeldvorming.

Graag jullie mening.

 

https://www.unrealengine.com/en-US/industry/training-simulation

50% Ik ben het oneens
6 stemmen

nieuwe electriciteitsmasten Tennet

  5 opmerkingen  •  25-05-2021  •  Gezi

de nieuwe electriciteitsmasten zouden mooier, onopvallender en beter in het landschap passen.

helaas, zijn we blij gemaakt met een dode mus.

de nieuwe masten vallen veel meer op, zelfs nu er nog geen draden aan zitten

en die worden straks boven elkaar aangebracht waardoor ze nog meer op gaan vallen.

de oude masten zijn transparanter en vallen minder op dan de nieuwe pompeuse dikke witte pilaren.

hoe is het mogelijk dat we dit met elkaar accepteren?

wie is er verantwoordelijk voor dat we er allemaal in gestonken zijn?

15% Ik ben het oneens
7 stemmen

Hulp bij discussies

Start een discussie om je mening met anderen te delen over onderwerpen die jij belangrijk vindt.

Deel je mening over allerlei onderwerpen, kansen of knelpunten die jij belangrijk vindt.

Om een discussie te starten of om deel te nemen aan een discussie moet je je registreren.